Kalite Politikamız

Elektrik Dağıtım Sektöründe Üretim Yapmakta Olan Şirketimiz, Kalite Yönetim Sistemi Standardının Şartlarına Uyarak Etkinliğini Sürekli İyileştirmek, Çevreye Duyarlı, İş Sağlığı Ve Güvenliğine Önem Veren Anlayış Çerçevesinde, Yasal Şartlar Doğrultusunda Müşteri Beklenti Ve İhtiyaçlarını Karşılayarak Memnuniyetlerini Sağlamaktır.

TS 3367 EN60439-1

TS 3367 EN60439-1

TS 3367 EN60439-1
TS 3367 EN60439-1
       
TS 3367 EN60439-1

TS EN ISO 9001:2008

TS EN ISO 14001:2004

TS EN OHSAS 18001:2007

     
Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği Politikamız

LMS ENERJİ AŞ OLARAK;
  • İşyeri ve eklentilerinde iş kazası, meslek hastalığı doğurabilecek ve çevreyi etkileyecek emniyetsiz durum ve hareketleri, olası kaza risklerini, etkin bir risk değerlendirmesi yaparak önceden tespit etmeyi ve ortadan kaldırmayı, sürekli iyileştirme ve önleyici davranış yaklaşımımızla risklerimizi etkin yönetmeyi,
  • Faaliyetlerimiz sırasında meydana gelebilecek kaza veya acil durumlarla ilgili risk analizlerini yapmak, kaza ve acil durumun oluşması durumunda çevresel zararları en az düzeye indirecek tedbirler planlayıp, uygulamayı.
  • Üretim proseslerinde seçilen hammaddelerin ve teknolojilerin çevreye ve insana olan etkilerini dikkate alarak her seviyedeki çalışanların, ziyaretçilerin, taşeron/yüklenicilerin sağlık, güvenlik ve sosyal refahlarını temin etmeyi, kendilerine ve ailelerine ait ileride doğabilecek her türlü maddi ve manevi kayıpları azaltmayı,
  • Çalışanlarımızı iş sağlığı ve güvenliği, çevresel bilinç alanında bilgi düzeylerini geliştirecek şekilde eğitmeyi ve bu eğitimleri periyodik olarak tekrarlayarak, iyi bir iş sağlığı ve güvenliği ile çevre koruma bilincine erişmelerini sağlamayı,
  • Üretim ve diğer faaliyetlerimizi gerçekleştirmek için gerekli olan ilgili yasal gereklilikleri ve ilgili taraflarca belirlenen şartları sağlamayı,
  • Şeffaflık ve gönüllülük ilkeleri çerçevesinde ilgili tüm taraflarla (çalışanlar, tedarikçiler, taşeronlar, müşteriler, resmi makamlar ve tüm kamu) İş Sağlığı ve Güvenliği (İSG), çevre performansları konusunda bir diyalog ve haberleşme sistemi oluşturmayı, LMS ENERJİ AŞ’ni İSG ve Çevre Koruma uygulamaları açısından örnek bir şirket haline getirmeyi,
  • Endüstriyel dünyanın gelişimini göz önüne alarak, gelecekte karşılaşılabilecek olası durumları bugünden tahmin etmeyi, sürekli gelişmeyi ve durumumuzu gözden geçirmeyi, Çevre ve İş Sağlığı Güvenliği politikamız olarak taahhüt ederiz.
 
Hakkımızda | Üretim Portföyümüz | Üretim | Kalite | Referanslar | Faydalı Bilgiler | Duyurular | İletişim
Adres : Ayaş Yolu 25.Km ASO 1.OSB Avar Cad. No:12 Sincan/ANKARA
Telefon : +90 312 394 66 06 Faks : +90 312 394 66 16 E-Posta : bilgi@lmsenerji.com.tr
 
Copyright © 2010, LMS Enerji
Created By İnfomedya